NÁPADY A POKUSY


Pohybující se "S"

Pomůcky: Kartónové S nebo háček na vánoční stromeček, kousky mýdla, nádoba s vodou
Postup: Konce S obalte kousky mýdla a položte na hladinu, útvar začne rotovat
Úkol: Proč a kterým směrem se bude otáčet?

Vysvětlení: Mýdlo v daném místě změní hodnotu povrchového napětí vody a S se roztočí proti směru hodinových ručiček.

Raketová loďka

Pomůcky: nafukovací balónek (čím větší, tím dále loďka dojede), brčko s kloubem, polystyrénový tácek, lepící páska, nádoba s vodou
Postup: Přilepte větší kulatý balónek k brčku v místě, kde je kloub. Připevněte ho pořádně, abyste ho mohli nafouknout. Pak rozstřihněte tácek z pěnového plastu na dvě poloviny, ustřihněte z jedné poloviny asi třícentimetrový proužek a obě poloviny k sobě slepte. U „přídě“ provrtejte dírku a zastrčte do ní brčko s přilepeným balónkem. Pak už jen balónek nafouknete, připravíte loď ke startu do nádoby s vodou a vypustíte ji.

Vysvětlení: Z brčka pod hladinou proudí ven vzduch a pohání loďku na základě zákona akce a reakce na opačnou stranu.
Rotující balónek

Pomůcky: nafukovací balónek, brčko s "kolínkem", dlouhá nit, kousek drátku (gumička) a izolepa
Postup: Zasuňte do ústí balónku brčko a omotejte je drátkem (nebo gumičkou). Vezměte alespoň metrovou nit a uchytněte ji někam vysoko (přilepte k horní hraně futer, na větev, ...). Nafoukněte pomocí brčka balónek, ucpěte brčko prstem a přilepte balonek izolepou na volný konec nitě tak, aby byl stabilní (aby se neskláněl příliš do boku). Ohněte kolínko brčka tak, aby ústí směřovalo vodorovně. Uvolněte ústí - balónek se roztočí. Vyzkoušejte si totéž pro různě ohnutá kolénka - například narovnané kolénko se snaží pouze vychýlit balónek do boku.


Vysvětlení: Balónek je roztáčen proudem vzduchu, který uniká z ústí brčka. Přesněji řečeno - roztáčí ho reaktivní síla na tlakovou sílu, která vytlačuje vzduch z balónku.
Nafukování balónku

Pomůcky: dvě půllitrové plastové láhve, hadička, modelína nebo silikon, nůžky, voda, nafukovací balónek
Provedení: V blízkosti dna do obou láhví uděláme nůžkami otvory a obě láhve propojíme hadičkou (čím delší, tím větší efekt), propojení utěsníme modelínou či silikonem. Do láhví nalijeme vodu tak, aby byla hladina tak ve třetině láhví. Jedno z hrdel je otevřené, na druhém hrdle je natáhnutý nafukovací balónek. Láhev s otevřeným hrdlem zvedneme do výšky a balónek se začne nafukovat.

Vysvětlení: Z láhve postavené výše jde voda do láhve postavené níže, čímž se do balónku vytlačuje vzduch, který byl nad hladinou. Jde provést i opačně, následně láhev s otevřeným hrdlem posouvat níže pod hladinu, až se balónek vcucne do láhve.